Witaj, gość! [ Zaloguj się

 

XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

  • Ulica: Piłsudskiego 5
  • Miejscowość: Poronin
  • Gmina/powiat/miejsc.: Poronin
  • Kod pocztowy: 34-520
  • Opublikowany: 19 listopada 2011 21:01
  • Wygasa: Ogłoszenie wygasło

Opis

Sesja odbędzie się w piątek 25 listopada 2011 r., o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie
quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin
odbytej w dniu 27 października 2011 r.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy
Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej
na rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Poronin na lata 2011 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
od tego podatku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Poronin do realizacji projektu opracowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wszystkich szkół podstawowych
w Gminie Poronin ”.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Nr ogł.: 2264ec818f486533

Zgłoś problem

Przetwarzanie żądania, proszę czekać...