Witaj, gość! [ Zaloguj się

 

Konkurs fotograficzny „Żywioł Folkloru”

  • Miejscowość: Zakopane
  • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
  • Opublikowany: 24 września 2014 08:03
  • Wygasa: Ogłoszenie wygasło

Opis

Konkurs fotograficzny „Żywioł Folkloru” jest tegoroczną nowością, która zachęca do uczestnictwa w Festiwalu nie tylko wykwalifikowanych fotografów, ale również amatorów.
Głównym celem konkursu jest ukazanie piękna folkloru górali z różnych regionów świata oraz promocja MFFZG w Zakopanem. To również idealna okazja do aktywnego udziału w tym ważnym dla Zakopanego święcie.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza pt. „Żywioł Folkloru – Bogactwo stroju, siła tradycji” jest przeznaczona dla akredytowanych podczas festiwalu dziennikarzy i fotoreporterów. Druga kategoria „Żywioł Folkloru – Festiwalowa Wioska tętniąca życiem” skierowana jest z kolei do festiwalowej publiczności.
Każdy uczestnik może zgłosić 5 prac w dowolnej technice fotograficznej. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie 31 sierpnia – 26 września 2014r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 października 2014r. Wszystkie prace prezentowane będą podczas kolejnego, 47. MFFZG
w Zakopanem. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji i oficjalny regulamin konkursu na stronie www.mffzg.pl.
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Żywioł Folkloru”
I. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji Zakopanego z siedzibą ul. Kościeliska 7, 34 – 500 Zakopane.
II. Patronat
Konkurs objęty jest patronatem Tygodnika Podhalańskiego, magazynu Press oraz portalu Zakopiec.INFO
III. Cel:
Celem konkursu jest ukazanie piękna folkloru górali z różnych regionów świata oraz promocja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a także zachęta dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz szerokiej publiczności do świadomego i aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz docenienia jego walorów estetycznych.
IV. Kategorie:
1. Akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy
Żywioł Folkloru – Bogactwo stroju, siła tradycji
Zespoły folklorystyczne z całego świata przyjeżdżają na festiwal, by zaprezentować autentyczny folklor, bogate tradycje, muzykę, taniec, śpiew i stroje. Celem festiwalu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów Polski, Europy i świata, promocja polskiej kultury ludowej i folkloru podhalańskiego. Jest ona możliwa, bo festiwal wciąż zachwyca. Jego piękno skryte jest w detalach, takich jak misternie zdobione elementy ludowego stroju, emocje malujące się na twarzach uczestników, dynamika tańca… Odkryjmy to, co w festiwalu najpiękniejsze!
W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać akredytowani na festiwalu dziennikarze i fotoreporterzy.
2. Publiczność
Żywioł Folkloru – Festiwalowa Wioska tętniąca życiem: Festiwal to wyjątkowe spotkanie zespołów z gronem miłośników folkloru, ale także z turystami przebywającymi w tym czasie w Zakopanem. Niezwykłym walorem tego wydarzenia jest aktywne uczestnictwo publiczności, bezpośredni kontakt z fascynującymi ludźmi, ich tradycją, muzyką, tańcem, rzemiosłem i kuchnią, bezcenna możliwość podróży do źródeł, odkrywania korzeni, a także dobra zabawa. Miejscem tych pasjonujących spotkań jest przede wszystkim Wioska Festiwalowa.
W tej kategorii swoje prace mogą zgłaszać wszyscy fotografujący i ma ona charakter otwarty.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2. Prace należy nadsyłać w terminie od 31 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r.
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 października 2014 r.
4. Oceny i wyboru fotografii na wystawę dokona Jury powołane przez Organizatora.
5. Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w sierpniu 2015r. podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
6. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej przyjeżdżają na własny koszt.
7. Ilość prac: każdy Autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe, sepia, przetworzone komputerowo.
8. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików elektronicznych zapisanych na płycie CD lub DVD, w formacie JPG lub TIFF w minimalnym rozmiarze 3500×2334 pikseli.
9. Płyty powinny być opisane metryką zawierająca: godło autora, tytuł pracy lub zestawu zdjęć, kategorię.
10. Do prac powinna być dołączona i opatrzona godłem zamknięta koperta zawierająca: imię i nazwisko Autora, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu.
11. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
12. Prace należy przesyłać lub doręczyć na adres:
Biuro Promocji Zakopanego
ul. Kościuszki 7
34 – 500 Zakopane,
Z dopiskiem: Konkurs „Żywioł Folkloru”
13.Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni ich autorami i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich osób trzecich.
14. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.zakopane.pl oraz stronie internetowej Festiwalu www.mffzg.pl
15. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają informację o wynikach pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
VI. Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na jakość, oryginalność i walory artystyczne prac, a także ich zgodność z tematyka poszczególnych kategorii.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
VII. Nagrody:
Kategoria 1.
I nagroda – bon o wartości 800 zł
Kategoria 2.
I nagroda – bon o wartości 500 zł
II nagroda – jednodniowy kurs fotograficzny w Tatrach
III nagroda – roczna prenumerata Tygodnika Podhalańskiego
Wyróżnienia i dodatkowe nagrody w obu kategoriach: albumy ufundowane przez miesięcznik Press, nagrody rzeczowe, w tym ufundowane przez patronów i sponsorów oraz gadżety i wydawnictwa Biura Promocji Zakopanego.
1. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.
VIII. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora. Uczestnicy konkursu zgłaszający zdjęcie wyrażają zgodę na reprodukcję i publikację (w tym pierwszą publikację) przesłanych fotografii w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu, a także na stronach internetowych Organizatora Konkursu, za które to publikowanie Uczestnikom konkursu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, na co przystępując do konkursu wyrażają zgodę.
2. Wszystkie nadesłane egzemplarze prac konkursowych nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.
5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.
6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
7. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

Nr ogł.: 4854225ea3d27d9

Zgłoś problem

Przetwarzanie żądania, proszę czekać...